Inici
pàgina d'inici
Principis bàsics
L'equació del temps indica la diferència entre el sol vertader i el sol mitjà.
Serveix per convertir l'hora d'un rellotge de sol a hora civil.

Podem trobar el valor aproximat de l'Equació del temps per a cada dia de l'any
en el següent formulari:
dia: mes any
El resultat s'expressa en minuts. El signe (-) indica que el sol vertader va ressagat respecte al sol mitjà.
Per a valors més acurats podem seguir els mateixos passos que amb la declinació solar.
Aclariments
Anomenem sol vertader al sol aparent, que degut a la rotació terrestre sembla seguir un camí diari paral·lel a l'equador alhora que es desplaça per l'eclíptica. Aquest és el que fa funcionar els rellotges de sol que, per tant, indiquen l'hora local solar vertadera.
El sol vertader es mou projectat sobre l'equador, però per raons astronòmiques ho fa a diferents velocitats. Això afecta la durada del dia solar vertader, que varia al llarg de l'any.

La mesura dels temps en la societat moderna necessita dies de durada constant. Els nostres rellotges mecànics i electrònics, que marquen l'hora civil, simulen amb precisió el moviment aparent d'un sol fictici, anomenat sol mitjà, que es desplaça a una velocitat uniforme per l'equador celest.

Com que el sol vertader i el sol mitjà coincideixen poques vegades l'any, interessa conèixer sobre l'equador la diferència entre ambdós sols (Equació el Temps) si el que volem és saber l'hora civil fent servir un rellotge de sol.

El gràfic de l'ET simula el funcionament d'un rellotge de sol. S'hi representa, per a cada dia de l'any, la posició de l'extrem de l'ombra que fa el sol_v. en el precís moment en que el sol_m. passa pel meridià local (migdia del sol mitjà).

Com que l'ombra es desplaça cap a l'Est, quan es trobi a l'Oest del meridià el sol_v. anirà ressagat (ET<0) i anirà avançat (ET>0) si es troba a l'Est del meridià.
Hi ha només quatre dies l'any en què ambdós sols coincideixen i ET=0.

En aquest cas el sol_v va ressagat.